główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1809427
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ239286
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 239286
   Godziny urzędowania 10266
   Organizacja Urzędu 10261
   Struktura organizacyjna 10306
   Tablica ogłoszeń 40901
     2020 6300
     2019 20385
     2018 18904
     2017 15575
     2016 19632
     2015 24047
     2014 11969
     2013 8455
   Nabór na wolne stanowiska pracy 97166
   Ochrona danych osobowych RODO 788
Organy
   Wójt Gminy 9117
     Zarządzenia 2659
    ›    2015 13798
    ›    2019 4338
    ›    2020 585
   Skarbnik 5145
   Rada Gminy 12508
     Skład Rady Gminy Popów 4616
    ›    Kadencja 2014 - 2018 284
    ›    Kadencja 2018 - 2023 579
     Funkcjonowanie Rady Gminy 4669
     Przyjmowanie interesantów 1860
     Interpelacje i zapytania Radnych 241
     Imienne wykazy głosowań radnych 450
     Protokoły z sesji 6450
    ›    2006 2500
    ›    Kadencja 2006-2010 2720
    ›    Kadencja 2010-2014 6749
    ›    Kadencja 2014-2018 5569
    ›    Kadencja 2018 - 2023 784
   Komisje Rady Gminy Popów 7303
    ›    2006 1133
    ›    Kadencja 2006-2010 2266
    ›    Kadencja 2010-2014 1418
   Komórki organizacyjne 7918
     Referat Finansowy 254
     Referat Organizacyjny i Oświaty 177
     Referat ds. rozwoju infrastruktury, planowania przestrzennego, inwestycji, zamówień publicznych i ochrony środowiska 356
     Stanowisko ds. gospodarki energetycznej i zarządzania kryzysowego 30
     Pełnomocnik ds. informacji niejawnych 26
     Referat ds. gospodarki komunalnej 43
   Głowny Księgowy 4038
     Podinspektor ds. księgowości budżetowej 2067
     Zastępca Głównego Księgowego 24
   Urząd Stanu Cywilnego 7320
     Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 5176
     Zastępca Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 3221
Prawo Lokalne
   Statut 7018
   Regulamin 3734
   Budżet 11920
     Sprawozdania z wykonania budżetu 2408
   Projekty uchwał Rady 631
     Rok 2020 542
     Rok 2019 2082
     Rok 2018 694
   Uchwały Rady 14779
     Rok 2020 775
     Rok 2019 5015
     Rok 2018 4531
     Rok 2017 3749
     Rok 2016 4738
     Rok 2015 12219
     Rok 2014 15724
     Rok 2013 13412
     Rok 2012 28353
     Rok 2011 18443
     Rok 2010 22269
     Rok 2008/2009 22174
     Rok 2007 10109
     Rok 2006 1820
    ›    I i II Kwartał 5958
    ›    III Kwartał 2932
    ›    IV Kwartał 7605
     Rok 2005 1635
    ›    I Kwartał 3504
    ›    II Kwartał 4913
    ›    III Kwartał 5197
    ›    IV Kwartał 7573
     Rok 2004 1654
    ›    I Kwartał 2276
    ›    II Kwartał 3929
    ›    III Kwartał 3050
    ›    IV kwartał 8412
     Rok 2003 1535
    ›    I Kwartał 2984
    ›    II Kwartał 3622
    ›    III Kwartał 2677
    ›    IV Kwartał 6887
    ›    I Kwartał 975
    ›    II Kwartał 925
    ›    III Kwartał 896
    ›    IV Kwartał 1949
   Konsultacje Społeczne 443
     Konsultacje Społeczne w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Popów na lata 2019 - 2022 z perspektywą do 2027 roku 154
    ›    Sołectwo Zawady 174
    ›    Sołectwo Płaczki 171
    ›    Sołectwo Więcki 239
    ›    Sołectwo Wąsosz Górny 206
    ›    Sołectwo Wąsosz Dolny 221
    ›    Sołectwo Rębielice Królewskie 188
    ›    Sołectwo Popów 174
    ›    Sołectwo Nowa Wieś 213
    ›    Sołectwo Kule 190
    ›    Sołectwo Kamieńszczyzna 186
    ›    Sołectwo Florianów 189
    ›    Sołectwo Dębie 209
    ›    Sołectwo Dąbrowa 169
    ›    Sołectwo Dąbrówka 195
    ›    Sołectwo Brzózki 186
    ›    Sołectwo Annolesie 228
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Popów 205
    ›    Sołectwo Zbory 255
    ›    FORMULARZ KONSULTACYJNY 185
    ›    Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektów statutów sołectw 247
     Konsultacje Społeczne w sprawie zaopiniowania projektów uchwał dotyczących nadania statutów jednostkom pomocniczym w Gminie Popów 89
   Podatki i opłaty lokalne 7913
     Deklaracje do druku 222
     2020 676
     2019 989
     2018 1225
     2016 1453
     2015 5179
     2014 1502
     2013 3356
     2012 1828
     2011 1819
     2010 1911
     2009 1156
     2008 1705
     2017 916
     2007 2851
     Zarządzenia Wójta 1118
    ›    Rok 2002 715
    ›    Rok 2003 648
     Decyzje i inne akty administracyjne 987
    ›    Rok 2003 675
    ›    Rok 2002 759
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1438
    ›    Rok 2003 834
    ›    Rok 2002 764
    ›    Rok 2004 968
    ›    Rok 2005 1674
    ›    Rok 2006 4455
    ›    Rok 2007 1560
    ›    Rok 2008 933
     Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1456
   Strategia rozwoju 5795
   Zagospodarowanie przestrzenne 12796
   Gospodarka komunalna 6601
    ›    I Kwartał 297
Zamówienia Publiczne
   Plan zamówień publicznych 1572
   Ogłoszenia przetargów 96723
     Rok 2020 3237
     Rok 2019 5907
     Rok 2018 5137
     Rok 2017 22002
     Rok 2016 12208
     Rok 2015 27990
     Rok 2014 21946
     Rok 2013 16180
     Rok 2012 26189
     Rok 2011 19655
     Rok 2009/2010 34667
     Rok 2008 14658
     Rok 2007 18909
     Rok 2006 11204
     Rok 2005 3952
   Ogłoszenia poniżej 30 000 Euro 34719
     2020 5227
     2019 11827
     2018 30625
     2017 18304
     2016 6089
     2015 3329
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 6989
     Podatki 1326
    ›    Środki transportowe 1314
     Małżeństwa, narodziny, zgony 4663
     Dowody osobiste 4224
     Meldunki 6688
     Wojsko 1964
     Mieszkania 2269
     Nieruchomości 2328
    ›    Podział nieruchomości 1993
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 1795
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości 1890
     Wnioski 3127
     Działalność gospodarcza 2113
     Zezwolenia i decyzje 2833
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 1243
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 2166
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 1242
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 1187
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 1202
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 1188
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 3079
    ›    Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1610
    ›    Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 3447
     Zaświadczenia 2148
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 1576
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 1147
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 1186
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 3097
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 5719
    ›    Zaświadczenie o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy 3033
     Interpretacje Indywidualne 489
Inne
   Wybory 7365
     Wybory 2020 125
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. 184
     Wybory 2019 563
    ›     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 934
    ›    Wybory do Sejmu i Senatu 2019 698
     Wybory 2018 2520
    ›    Wybory Samorządowe 6223
     Wybory ławników sądowych 788
     Wybory członków do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej 860
    ›    2015 113
    ›    2019 123
     Referendum ogólnokrajowe 2015 1368
     Wybory 2015 978
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1735
    ›    Wybory parlamentarne 2015 1384
     Wybory 2014 2939
    ›    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1452
    ›    Wybory Samorządowe 12617
     Wybory 2011 1425
    ›    Wybory parlamentarne 2011 1524
     Wybory 2010 2167
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2330
    ›    Wybory do Organów Samorządu Terytorialnego 5730
   Raport o stanie Gminy Popów 463
     2019 303
   Organizacje pozarządowe 3123
     Program współpracy 1244
     Konsultacje społeczne 2377
     Sprawozdania 1484
     Ogłoszenia 10611
    ›    2019 378
    ›    2020 116
   Kontrola 7575
   Gminne jednostki organizacyjne 11707
     Gminne Centrum Kultury w Popowie 698
     Gminna Biblioteka Publiczna 5463
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8760
    ›    Ogłoszenia 1146
     Szkoły i przedszkola 6844
     Gminny Klub Dziecięcy "Tygrysek" 315
   Rejestr Gminnych Instytucji Kultury 721
     Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie 828
   Jednostki pomocnicze 4059
     Sołectwa 15672
    ›    Statut Sołectw 1463
    ›    Wysokość środków z funduszu sołeckiego na 2020 rok w rozbiciu na poszczególne sołectwa 230
     Infrastruktura 905
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 776
    ›    Stan elektryfikacji 643
    ›    Stan telefonizacji 638
    ›    Stan gospodarki komunalnej 749
    ›    Drogi 1007
     Oferty 1098
     Rejestr skarg i wniosków 633
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 683
   Oświadczenia majątkowe 12092
     Wójt Gminy 9299
     Przewodniczący Rady Gminy 8564
     Sekretarz Gminy 5883
     Skarbnik Gminy 4702
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 19454
     Radni 4522
    ›    Kadencja 2014-2018 3586
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Popów złożone w 2018 roku w związku z kończącą się kadencją 2014 - 2018 767
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Popów złożone w 2018 roku w związku z rozpoczęciem VIII kadencji 1547
    ›    Kadencja 2018-2023 1162
     Pracownicy Urzędu Gminy 8319
     Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2393
     Wzór oświadczenia majątkowego 231
   Transmisja Sesji Rady Gminy Popów 1094
     Transmisja na żywo 910
     Kanał z materiałami wideo z Sesji Rady Gminy Popów 1688
     Portal mieszkańca 350
   Pobierz programy 2758
   Redakcja Biuletynu 3969