Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2018-04-17 09:29
Dział: Urząd > Tablica ogłoszeń > 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Łodzi
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2. Data: 2018-04-17 09:28
Dział: Urząd > Tablica ogłoszeń > 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Łodzi
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3. Data: 2018-04-17 09:27
Dział: Urząd > Tablica ogłoszeń > 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Łodzi
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
4. Data: 2018-04-17 09:13
Dział: Urząd > Tablica ogłoszeń > 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Katowicach
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
5. Data: 2018-04-17 09:12
Dział: Urząd > Tablica ogłoszeń > 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Katowicach
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
6. Data: 2018-04-17 09:11
Dział: Urząd > Tablica ogłoszeń > 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Katowicach
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
7. Data: 2018-04-16 15:29
Dział: Urząd > Tablica ogłoszeń > 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: Budowa 5-cio polowego złącza kablowego 15kV w celu odtworzenia powiązania ciągów SN relacji: SE Rębielice-Wapiennik oraz SE Rębielice - Albertów, działka nr ewid. 1443, obręb Rębielice Królewskie
Wykonanie: Monika Kowalczyk
8. Data: 2018-04-16 15:29
Dział: Urząd > Tablica ogłoszeń > 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: Budowa 5-cio polowego złącza kablowego 15kV w celu odtworzenia powiązania ciągów SN relacji: SE Rębielice-Wapiennik oraz SE Rębielice - Albertów, działka nr ewid. 1443, obręb Rębielice Królewskie
Wykonanie: Monika Kowalczyk
9. Data: 2018-04-10 15:24
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia poniżej 30 000 Euro > 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do składania ofert na malowanie elewacji zewnętrznej budynku OSP w Rębielicach Królewskich
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
10. Data: 2018-04-10 15:23
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia poniżej 30 000 Euro > 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do składania ofert na malowanie elewacji zewnętrznej budynku OSP w Rębielicach Królewskich
Wykonanie: Bartosz Wojtyra