główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2019

Informacja o XI Sesji Rady Gminy Popów 18.06.2019 r

W dniu 18.06.2019 o godzinie 9:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Popowie odbędzie się XI Sesja Rady Gminy Popów.

Utworzony: 2019-06-11 | Zmodyfikowany: 2019-06-11 10:19

2. 2019

I N F O R M A C J A

Od dnia 11.06.2019 r. do dnia 14.06.2019 r. Urząd Gminy w Popowie, USC oraz GOPS w Popowie będą pracować w godzinach od 7:00 do 14:00

Utworzony: 2019-06-11 | Zmodyfikowany: 2019-06-11 09:10

3. Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. gospodarki energe...

Utworzony: 2019-06-10 | Zmodyfikowany: 2019-06-10 14:44

4. Rok 2019

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY POPÓW

UWAGA!!! W związku z pytaniami dot. przedmiotowego postępowania został zaktualizowany druk Formularza oferty oraz Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

Utworzony: 2019-05-13 | Zmodyfikowany: 2019-06-10 13:28

5. 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie prowadzone pod nazwą: „Zagospodarowanie terenu p...

Utworzony: 2019-06-10 | Zmodyfikowany: 2019-06-10 13:27

6. 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie prowadzone pod nazwą: „Otwarta Strefa Aktywności...

Utworzony: 2019-06-10 | Zmodyfikowany: 2019-06-10 13:24

7. 2019

Zarządzenie Nr 0050.73.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie po...

Utworzony: 2019-06-10 | Zmodyfikowany: 2019-06-10 09:52

8. Rok 2019

UCHWAŁA NR 63/X/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budże...

Utworzony: 2019-06-10 | Zmodyfikowany: 2019-06-10 09:32

9. 2019

Zawiadomienie o wydaniu decyzji na budowę farmy fotowoltaicznej w miejscowości Rębie...

Zawady, dnia 07.06.2019 r. OŚ.6220.5.2019 ZAWIADOMIENIE Wójt Gminy Popów, na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Rębielice 3” o mocy do 1,0 MW w...

Utworzony: 2019-06-07 | Zmodyfikowany: 2019-06-07 12:41

10. 2019

Informacja dotycząca Wyboru Ławników 2020 - 2023

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Częstochowie i Sądzie Okręgowym w Częstochowie. Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie zwrócił się pismem nr Adm-0130-5.2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. do Rady Gminy Popów z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników: - do Sądu Okręgowego w Częstochowie - 1, w tym do Sądu Pracy - 0 - do Sądu Rejonowego w Częstochowie - 1, w tym do Sądu Pracy - 0

Utworzony: 2019-06-04 | Zmodyfikowany: 2019-06-05 15:42

11. Ochrona danych osobowych RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO o przetwarzaniu danych osobowych mieszkańców, stron i uc...

Utworzony: 2019-06-05 | Zmodyfikowany: 2019-06-05 07:44

12. Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ...

Utworzony: 2019-04-23 | Zmodyfikowany: 2019-06-04 10:18

13. 2019

Sprawozdanie z badań nr NL/0718/2019 dotyczącego wody przeznaczonej do spożycia prze...

Utworzony: 2019-06-03 | Zmodyfikowany: 2019-06-03 10:05

14. 2019

Badanie próbki wody przeznaczonej do spożywania przez ludzi na terenie Gminy Popów

Utworzony: 2019-06-03 | Zmodyfikowany: 2019-06-03 10:01

15. Rok 2019

UCHWAŁA NR 61/IX/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustaleni...

Utworzony: 2019-05-30 | Zmodyfikowany: 2019-05-30 10:30

16. Rok 2019

UCHWAŁA NR 60/IX/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad ud...

Utworzony: 2019-05-30 | Zmodyfikowany: 2019-05-30 10:28

17. Rok 2019

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów

Utworzony: 2019-05-30 | Zmodyfikowany: 2019-05-30 09:00

18. Rok 2019

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie przekształcenia Przedszkola w Zawadach po...

Utworzony: 2019-05-30 | Zmodyfikowany: 2019-05-30 08:59

19. Rok 2019

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół p...

Utworzony: 2019-05-30 | Zmodyfikowany: 2019-05-30 08:57

20. Rok 2019

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zni...

Utworzony: 2019-05-30 | Zmodyfikowany: 2019-05-30 08:56