Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Nabór na wolne stanowiska pracy

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektor d/s informatyzacj...

Utworzony: 2017-12-11 | Zmodyfikowany: 2017-12-11 13:14

2. 2017

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z dnia 05 grudn...

Utworzony: 2017-12-08 | Zmodyfikowany: 2017-12-08 08:00

3. 2017

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Popów informuje, że do dnia 15 grudnia 2017 r. mieszkańcy gminy Popów mogą we własnym zakresie, bezpłatnie złożyć zużyte opony z ciągników rolniczych, kombajnów, przyczep rolniczych, samochodów ciężarowych, itp. na plac przy oczyszczalni ścieków komunalnych w Popowie przy ul. Rzecznej 2. Opony powinny być bez felg. Jednocześnie informuję, że odbiór będzie dotyczył tylko i wyłącznie ww. opon. Opony z samochodów osobowych nie będą przyjmowane.

Utworzony: 2017-12-07 | Zmodyfikowany: 2017-12-07 15:06

4. 2017

Zmiana organizacji ruchu w ciągu ulic Pajęczańskiej i Reymonta w Popowie

Informujemy iż w dniach 7.12. – 20.12.2017 prowadzone będą prace na przejazdach kolejowych w ciągu ulic Pajęczańskiej i Reymonta w Popowie. W związku z tym przedmiotowe przejazdy będą zamknięte dla ruchu i zostanie wprowadzona organizacja ruchu.

Utworzony: 2017-12-05 | Zmodyfikowany: 2017-12-05 14:28

5. 2017

Nowe pojemniki na popiół i szkło

Wójt Gminy Popów informuje mieszkańców, że w dniach zbiórki odpadów będą rozstawiane pojemniki na popiół i szkło przez firmę EKO-SYSTEM BIS. W związku z powyższym proszę o sprawdzenie pojemników i podpisanie firmie protokołu odbioru.

Utworzony: 2017-12-05 | Zmodyfikowany: 2017-12-05 14:27

6. Rok 2017

Przetarg nieograniczony na: " Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospo...

UWAGA!!! Zmiana załącznika nr 9 do SIWZ - Wzór wykazu narzędzi ze zmianami. UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert na 16 listopada 2017 r. godzina 10:00. Zmiana ogłoszenia o ogłoszeniu zamówienia.

Utworzony: 2017-11-06 | Zmodyfikowany: 2017-12-05 08:38

7. Kadencja 2014-2018

Protokoły z sesji Rady Gminy Popów

Utworzony: 2015-01-20 | Zmodyfikowany: 2017-11-30 13:14

8. 2017

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI znak: WOOŚ.4210.32.2...

Utworzony: 2017-11-30 | Zmodyfikowany: 2017-11-30 11:40

9. 2017

OGŁOSZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI znak: WOOŚ.4210.32.2017...

Utworzony: 2017-11-30 | Zmodyfikowany: 2017-11-30 11:33

10. Nabór na wolne stanowiska pracy

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektora d/s informatyz...

Utworzony: 2017-11-23 | Zmodyfikowany: 2017-11-23 15:15

11. 2017

OBWIESZCZENIE dot. inwestycji "Prowadzeniu eksploatacji złoża wapieni jurajskic...

Zawady, 15 listopad 2017 r. O.Ś.6220.10.2015 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) w związku z art. 49 oraz art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zawiadamiam że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzj...

Utworzony: 2017-11-15 | Zmodyfikowany: 2017-11-15 16:12

12. 2017

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELOGABARYTOWYCH, OPON ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKT...

Wójt Gminy Popów informuje, iż w dniu 4 grudnia 2017 r. w miejscowościach: Annolesie, Antonie, Dębie, Dąbrowa, Florianów, Lelity, Marianów, Popów, Płaczki, Smolarze, Wąsosz Górny, Wąsosz Dolny, Więcki, Wrzosy, Zbory organizowana będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon od samochodów osobowych oraz zużytego sprzętu RTV-AGD. Proszę o wystawienie odpadów przed posesję dnia 4 grudnia 2017 r. do godziny 600. Wójt Gminy Popów informuje, iż w dniu 18 grudnia 2017 r. w miejscowościach...

Utworzony: 2017-11-15 | Zmodyfikowany: 2017-11-15 16:10

13. 2017

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy ...

Wójt Gminy Popów przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”. Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Popów bądź na rzecz jej mieszkańców, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietni...

Utworzony: 2017-11-15 | Zmodyfikowany: 2017-11-15 15:35

14. Konsultacje społeczne

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy ...

Wójt Gminy Popów przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”. Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Popów bądź na rzecz jej mieszkańców, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia...

Utworzony: 2017-11-15 | Zmodyfikowany: 2017-11-15 15:34

15. 2017

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7821.11.2017 z dnia 26 października 2017 r.

Utworzony: 2017-11-07 | Zmodyfikowany: 2017-11-07 11:04

16. Rok 2017

Przetarg nieograniczony na: "Przebudowa odcinka drogi gminnej kl. D - ul. Rzecz...

Dokumentacja techniczna do pobrania

Utworzony: 2017-09-20 | Zmodyfikowany: 2017-10-30 15:08

17. 2017

Informacja ws. terminu wydawania żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popowie informuje, że w dniach od 30.10.2017 r. do 31.10.2017 r. w godzinach od 9.00 do 14.00 będą wydawane produkty żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podporogramie 2017.

Utworzony: 2017-10-26 | Zmodyfikowany: 2017-10-26 14:51

18. 2017

Zmiany w przepisach emerytalnych od 1 października 2017 r.

Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny będzie wynosił 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn. Jest to emerytura w powszechnym wieku emerytalnym i kiedy się o nią ubiegasz, nie musisz mieć określonego stażu ubezpieczeniowego – liczą się przede wszystkim środki na Twoim koncie emerytalnym w ZUS. Taką emeryturę możesz otrzymać: na swój wniosek (na podstawie art. 24 ustawy emerytalnej), z urzędu (na podstawie art. 24a ustawy emerytalnej). Nowy wiek emerytalny dotyczy też...

Utworzony: 2017-10-26 | Zmodyfikowany: 2017-10-26 14:26

19. 2017

OBWIESZCZENIE SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO w sprawie decyzji Wójta Gminy Popó...

Utworzony: 2017-10-24 | Zmodyfikowany: 2017-10-24 14:10

20. 2017

ZAWIADOMIENIE SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO w sprawie decyzji Wójta Gminy Popó...

Utworzony: 2017-10-24 | Zmodyfikowany: 2017-10-24 14:08