główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2020

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o...

Zawady, dnia 13.08.2020 r. IPO.6733.6.2.2020.IB OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) z a w i a d a m i a m, że w dniu 03...

Utworzony: 2020-08-13 | Zmodyfikowany: 2020-08-13 12:48

2. 2020

Informacja w sprawie skrócenia czasu pracy urzędu.

W dniach od 13.08.2020 – 18.08.2020 r. Urząd Gminy Popów oraz Urząd Stanu Cywilnego będzie czynny od godz. 7:00 do godz. 14:00 ze względu na utrzymujące się upały oraz prognozy pogody wskazującej na wzrost temperatury powietrza.

Utworzony: 2020-08-12 | Zmodyfikowany: 2020-08-12 16:44

3. 2020

Zarządzenie Nr 0050.100.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie ...

Utworzony: 2020-08-12 | Zmodyfikowany: 2020-08-12 16:37

4. Rok 2020

DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Utworzony: 2020-08-03 | Zmodyfikowany: 2020-08-12 11:25

5. Emisja obligacji

Popów - Ogłoszenie o konkursie ofert (projekt)

Utworzony: 2020-07-03 | Zmodyfikowany: 2020-08-11 09:38

6. Rok 2020

Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego GBA 4x4 dla O...

Utworzony: 2020-08-10 | Zmodyfikowany: 2020-08-10 13:41

7. Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ...

Utworzony: 2020-07-15 | Zmodyfikowany: 2020-08-10 09:59

8. 2020

INFORMACJA o terminie posiedzenie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na...

Posiedzenie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 w Rębielicach Królewskich odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2020 roku godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Popów w Zawadach, ul. Częstochowska 6, 42 - 110 Popów.

Utworzony: 2020-08-10 | Zmodyfikowany: 2020-08-10 09:58

9. 2020

INFORMACJA

Wójt Gminy Popów informuje mieszkańców o złożeniu pisma przez firmę KOPALEX s.c. z dn. 27.07.2020 r. o miejscu, terminach i czasie wyznaczonym do odpalania ładunków materiału wybuchowego w związku z eksploatacją złoża wapieni jurajskich „Rębielice Królewskie 1”. W załączeniu w/w pismo z informacją.

Utworzony: 2020-08-07 | Zmodyfikowany: 2020-08-07 10:27

10. Rok 2020

Przebudowa zdegradowanego obiektu w celu utworzenia Centrum Usług Społecznościowych ...

Utworzony: 2020-07-10 | Zmodyfikowany: 2020-08-07 09:52

11. 2020

Ogłoszenie Wójta Gminy Popów w sprawie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałyc...

Utworzony: 2020-08-05 | Zmodyfikowany: 2020-08-05 15:06

12. 2020

INFORMACJA GOPS W POPOWIE W SPRAWIE GODZIN PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW

Utworzony: 2020-08-04 | Zmodyfikowany: 2020-08-04 13:53

13. Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ...

Utworzony: 2020-06-22 | Zmodyfikowany: 2020-08-04 13:49

14. 2020

Obwieszczenie znak: GN.683.080.2019FG z dnia 24 lipca 2020 r. o wszczęciu z urzędu p...

Utworzony: 2020-08-04 | Zmodyfikowany: 2020-08-04 09:09

15. 2020

Obwieszczenie znak: GN.683.138.2019FG z dnia 24 lipca 2020 r. o wszczęciu z urzędu p...

Utworzony: 2020-08-04 | Zmodyfikowany: 2020-08-04 09:08

16. 2020

Obwieszczenie znak: GN.683.160.2019FG z dnia 24 lipca 2020 r. o wszczęciu z urzędu p...

Utworzony: 2020-08-04 | Zmodyfikowany: 2020-08-04 09:06

17. 2020

Obwieszczenie znak: GN.683.161.2019FG z dnia 24 lipca 2020 r. o wszczęciu z urzędu p...

Utworzony: 2020-08-04 | Zmodyfikowany: 2020-08-04 09:04

18. 2020

Obwieszczenie znak: GN.683.162.2019FG z dnia 24 lipca 2020 r. o wszczęciu z urzędu p...

Utworzony: 2020-08-04 | Zmodyfikowany: 2020-08-04 09:02

19. 2020

Obwieszczenie znak: GN.683.163.2019FG z dnia 24 lipca 2020 r. o wszczęciu z urzędu p...

Utworzony: 2020-08-04 | Zmodyfikowany: 2020-08-04 08:59

20. 2020

Obwieszczenie znak: GN.683.164.2019FG z dnia 24 lipca 2020 r. o wszczęciu z urzędu p...

Utworzony: 2020-08-04 | Zmodyfikowany: 2020-08-04 08:58