Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Rok 2017

Przetarg nieograniczony na: "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI SMOLA...

Dokumentacja projektowa - Etap pierwszy Dokumentacja projektowa - Etap drugi

Utworzony: 2017-06-22 | Zmodyfikowany: 2017-07-28 09:22

2. 2017

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego znak: IFXIII.7820.25.2016 z dnia 19 lipca 2017 r.

Utworzony: 2017-07-27 | Zmodyfikowany: 2017-07-27 16:18

3. 2017

INFORMACJA WÓJTA GMINY POPÓW

Wójt Gminy Popów, informuje mieszkańców miejscowości: Zawady ul. Szkolna, Kamieńszczyzna, Rębielice Królewskie, że zgodnie z decyzją Nr: NS–BW.7011.22.2015 z dnia 22.05.2015 roku od dnia 01.07.2017 roku zakończone zostaje dostarczanie wody przeznaczonej do spożycia dla kobiet ciężarnych i niemowląt. W dniu 30.06.2017 roku zostało zamknięte ujęcie wody w miejscowości Rębielice Królewskie. Dla mieszkańców w/w miejscowości woda dostarczana jest z nowo wykonanego ujęcia zlokalizowanego w mi...

Utworzony: 2017-07-27 | Zmodyfikowany: 2017-07-27 13:39

4. Rok 2017

Przetarg nieograniczony na: "PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA POMIESZCZEŃ GIMNAZJUM NA P...

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Utworzony: 2017-07-10 | Zmodyfikowany: 2017-07-25 15:18

5. Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywil...

Utworzony: 2017-07-20 | Zmodyfikowany: 2017-07-20 12:03

6. 2017

WYNIKI BADAŃ JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA Z UJĘCIA W KAMIEŃSZCZYŹNIE

Utworzony: 2017-07-12 | Zmodyfikowany: 2017-07-12 14:47

7. 2017

WYNIKI BADAŃ JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA Z UJĘCIA W RĘBIELICACH KRÓLEWSKICH

Utworzony: 2017-07-12 | Zmodyfikowany: 2017-07-12 14:44

8. Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno - Przedszkolne...

Utworzony: 2017-06-02 | Zmodyfikowany: 2017-07-11 12:04

9. Kadencja 2014-2018

Protokoły z sesji Rady Gminy Popów

Utworzony: 2015-01-20 | Zmodyfikowany: 2017-07-10 10:26

10. 2017

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania prz...

Zawady, dnia 30 czerwca 2017r. O BWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. ...

Utworzony: 2017-06-30 | Zmodyfikowany: 2017-06-30 07:59

11. 2017

ZAWIADOMIENIE

Zawady dnia, 29.06.2017r. O.S.6220.10.2015 Działając na podstawie: art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), dalej ustawa OOS, zawiadamiam strony postępowania, &m...

Utworzony: 2017-06-29 | Zmodyfikowany: 2017-06-29 15:22

12. Rok 2017

Przetarg nieograniczony na: "ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO- GAŚNICZEGO D...

Utworzony: 2017-05-23 | Zmodyfikowany: 2017-06-27 12:07

13. Kadencja 2014-2018

Kazimierz Bęben

Utworzony: 2015-08-18 | Zmodyfikowany: 2017-06-26 14:39

14. Kadencja 2014-2018

Jan Bździon

Utworzony: 2015-08-18 | Zmodyfikowany: 2017-06-26 14:39

15. Kadencja 2014-2018

Jakub Józef Deska

Utworzony: 2015-08-18 | Zmodyfikowany: 2017-06-26 14:38

16. Kadencja 2014-2018

Jerzy Kasprzak

Utworzony: 2015-08-18 | Zmodyfikowany: 2017-06-26 14:38

17. Kadencja 2014-2018

Piotr Tadeusz Targoński

Utworzony: 2015-08-18 | Zmodyfikowany: 2017-06-26 14:37

18. Kadencja 2014-2018

Łukasz Tasarz

Utworzony: 2015-08-18 | Zmodyfikowany: 2017-06-26 14:37

19. Kadencja 2014-2018

Robert Zygmunt Zagrodnik

Utworzony: 2015-08-18 | Zmodyfikowany: 2017-06-26 14:36

20. Kadencja 2014-2018

Paweł Jan Zatoń

Utworzony: 2015-08-18 | Zmodyfikowany: 2017-06-26 14:36