główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2019

ZAWIADOMIENIE

Zawady, dnia 17.05.2019 r. OŚ.6220.3.2019 ZAWIADOMIENIE Wójt Gminy Popów, na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzys...

Utworzony: 2019-05-17 | Zmodyfikowany: 2019-05-17 13:49

2. 2019

ZAWIADOMIENIE

Zawady, dnia 15.05.2019 r. OŚ.6220.2.2019 ZAWIADOMIENIE Wójt Gminy Popów, na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Rębielice 2” o mocy do 1,0 MW w...

Utworzony: 2019-05-15 | Zmodyfikowany: 2019-05-16 14:24

3. 2019

Zarządzenie Nr 0050.48.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie z...

Utworzony: 2019-05-16 | Zmodyfikowany: 2019-05-16 12:38

4. 2019

Zarządzenie Nr 0050.47.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie z...

Utworzony: 2019-05-16 | Zmodyfikowany: 2019-05-16 12:37

5. 2019

Zarządzenie Nr 0050.46.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 09 kwietnia 2019 r. w sprawie p...

Utworzony: 2019-05-16 | Zmodyfikowany: 2019-05-16 12:35

6. 2019

Zarządzenie Nr 0050.45.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 09 kwietnia 2019 r. w sprawie z...

Utworzony: 2019-05-16 | Zmodyfikowany: 2019-05-16 12:33

7. 2019

Zarządzenie Nr 0050.45.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 09 kwietnia 2019 r. w sprawie z...

Utworzony: 2019-04-09 | Zmodyfikowany: 2019-05-16 12:31

8. 2019

Zarządzenie Nr 0050.44.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 09 kwietnia 2019 r. w sprawie z...

Utworzony: 2019-05-16 | Zmodyfikowany: 2019-05-16 12:04

9. 2019

Zarządzenie Nr 0050.43.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmia...

Utworzony: 2019-05-16 | Zmodyfikowany: 2019-05-16 12:02

10. 2019

Zarządzenie Nr 0050.42.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmia...

Utworzony: 2019-05-16 | Zmodyfikowany: 2019-05-16 12:01

11. 2019

Zarządzenie Nr 0050.41.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmia...

Utworzony: 2019-05-16 | Zmodyfikowany: 2019-05-16 12:00

12. 2019

Zarządzenie Nr 0050.40.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmia...

Utworzony: 2019-05-16 | Zmodyfikowany: 2019-05-16 11:59

13. 2019

Zarządzenie Nr 0050.39.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie powo...

Utworzony: 2019-05-16 | Zmodyfikowany: 2019-05-16 11:58

14. 2019

Zarządzenie Nr 0050.38.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie powo...

Utworzony: 2019-05-16 | Zmodyfikowany: 2019-05-16 11:55

15. 2019

Zarządzenie Nr 0050.37.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmia...

Utworzony: 2019-05-16 | Zmodyfikowany: 2019-05-16 11:53

16. 2019

Zarządzenie Nr 0050.36.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmia...

Utworzony: 2019-05-16 | Zmodyfikowany: 2019-05-16 11:50

17. 2019

Zarządzenie Nr 0050.35.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie prze...

Utworzony: 2019-05-16 | Zmodyfikowany: 2019-05-16 11:02

18. 2019

Zarządzenie Nr 0050.34.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie powo...

Utworzony: 2019-05-16 | Zmodyfikowany: 2019-05-16 11:00

19. 2019

Zarządzenie Nr 0050.33.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmia...

Utworzony: 2019-05-16 | Zmodyfikowany: 2019-05-16 10:57

20. 2019

Zarządzenie Nr 0050.32.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmia...

Utworzony: 2019-05-16 | Zmodyfikowany: 2019-05-16 10:55