Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. 2017

13 listopada 2017 r. dniem wolnym od pracy

Utworzony: 2017-10-19 | Zmodyfikowany: 2017-10-19 13:25

2. 2017

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH znak: WOOŚ.420...

Utworzony: 2017-10-11 | Zmodyfikowany: 2017-10-11 11:52

3. 2017

Pomoc finansowa dla poszkodowanych w dniach 05 i 06 października 2017r

W związku z sytuacją kryzysową jak miała miejsce w dniach 05 i 06 października 2017r. dotyczącą silnych wiatrów, opadów deszczu na terenie gminy Popów i szkód jakie powstały informujemy, że osoby, które doznały strat uszkodzenia mienia na skutek tych zdarzeń atmosferycznych mogą składać wnioski o pomoc finansową do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie. Zasiłki celowe do 6 000 złotych - Podstawą do określania wysokości przyzn...

Utworzony: 2017-10-09 | Zmodyfikowany: 2017-10-09 10:42

4. Rok 2017

Przetarg nieograniczony na: "PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA POMIESZCZEŃ GIMNAZJUM NA P...

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Utworzony: 2017-07-10 | Zmodyfikowany: 2017-10-06 10:08

5. Rok 2017

Przetarg nieograniczony na: "Przebudowa odcinka drogi gminnej kl. D - ul. Rzecz...

Dokumentacja techniczna do pobrania

Utworzony: 2017-09-20 | Zmodyfikowany: 2017-10-05 15:32

6. 2017

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku z dnia 03.10.2017 ...

Wójt Gminy Popów informuje, że od dnia 03 października 2017 roku uruchomione zostały po wcześniejszej dezynfekcji ujęcia wody w miejscowościach Kamieńszczyzna, Więcki, Dąbrowa, gm. Popów.

Utworzony: 2017-10-04 | Zmodyfikowany: 2017-10-04 10:16

7. 2017

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku z dnia 29.09.2017 ...

Wójt Gminy Popów informuje, że w dniu 29 września 2017 roku od godziny 7:00 poddane zostały dezynfekcji ujęcia wody w miejscowościach Kamieńszczyzna, Więcki, Dąbrowa, gm. Popów. Dezynfekcja trwa nadal. Zastępczo woda dla mieszkańców podawana jest z ujęcia wody w msc. Popów, ul. Strażacka. W związku z powyższym może nastąpić obniżenie ciśnienia dostarczanej wody.

Utworzony: 2017-09-29 | Zmodyfikowany: 2017-09-29 13:58

8. 2017

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie st...

Utworzony: 2017-09-26 | Zmodyfikowany: 2017-09-26 13:39

9. 2017

DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Utworzony: 2017-08-24 | Zmodyfikowany: 2017-09-01 13:37

10. 2017

Uchwała antysmogowa dla województwa Śląskiego

Od 1 września 2017 uchwała antysmogowa dla Śląskiego! Dotyczy Cię, jeśli ogrzewasz swój dom paliwami stałymi, jak węgiel, drewno, pellet! Więcej informacji po adresami internetowymi: http://powietrze.slaskie.pl/content/infografiki http://powietrze.slaskie.pl/content/nie-truj-sasiada

Utworzony: 2017-09-01 | Zmodyfikowany: 2017-09-01 10:35

11. Kadencja 2014-2018

Protokoły z sesji Rady Gminy Popów

Utworzony: 2015-01-20 | Zmodyfikowany: 2017-08-31 09:40

12. Przewodniczący Rady Gminy

Oświadczenie majątkowe za 2016r.

Utworzony: 2017-08-31 | Zmodyfikowany: 2017-08-31 08:55

13. Wójt Gminy

Oświadczenie majątkowe za 2016r.

Utworzony: 2017-08-31 | Zmodyfikowany: 2017-08-31 08:51

14. 2017

OKÓLNIK - zbiórka odpadów wielkogabarytowych w miejscowościach: Annolesie, Antonie, ...

O K Ó L N I K Wójt Gminy Popów informuje, iż w dniu 4 września 2017 r. w miejscowościach: Annolesie, Antonie, Dębie, Dąbrowa, Florianów, Lelity, Marianów, Popów, Płaczki, Smolarze, Wąsosz Górny, Wąsosz Dolny, Więcki, Wrzosy, Zbory organizowana będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon od samochodów osobowych oraz zużytego sprzętu RTV-AGD. Proszę o wystawienie odpadów przed posesję dnia 4 września 2017 r. do godziny 600. Jednocześnie informujemy, że odpady wielkogabarytowe powin...

Utworzony: 2017-08-24 | Zmodyfikowany: 2017-08-24 07:50

15. 2017

OKÓLNIK - zbiórka odpadów wielkogabarytowych w miejscowościach Brzózki, Dąbrówka, Ka...

O K Ó L N I K Wójt Gminy Popów informuje, iż w dniu 18 września 2017 r. w miejscowościach: Brzózki, Dąbrówka, Kamieńszczyzna, Kule, Nowa Wieś, Rębielice Królewskie, Zawady organizowana będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon od samochodów osobowych oraz zużytego sprzętu RTV-AGD. Proszę o wystawienie odpadów przed posesję dnia 18 września 2017 r. do godziny 600. Jednocześnie informujemy, że odpady wielkogabarytowe powinny być wystawiane bez elementów szklanych natomiast okna d...

Utworzony: 2017-08-24 | Zmodyfikowany: 2017-08-24 07:47

16. 2017

Obwieszczenie Wójta Gminy Popów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie...

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2017 poz. 1073) zawiadamiam: że w dniu 12.07.2017 r. na wniosek Inwestora: P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa z upoważnienia, którego na podstawie przedłożonego pełnomocnictwa występuje: Pan Rafał Labus ul. Skowronków 44, 42-603 Tarnowsk...

Utworzony: 2017-08-21 | Zmodyfikowany: 2017-08-21 14:42

17. Rok 2017

Przetarg nieograniczony na: "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI SMOLA...

Dokumentacja projektowa - Etap pierwszy Dokumentacja projektowa - Etap drugi

Utworzony: 2017-06-22 | Zmodyfikowany: 2017-07-28 09:22

18. 2017

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego znak: IFXIII.7820.25.2016 z dnia 19 lipca 2017 r.

Utworzony: 2017-07-27 | Zmodyfikowany: 2017-07-27 16:18

19. 2017

INFORMACJA WÓJTA GMINY POPÓW

Wójt Gminy Popów, informuje mieszkańców miejscowości: Zawady ul. Szkolna, Kamieńszczyzna, Rębielice Królewskie, że zgodnie z decyzją Nr: NS–BW.7011.22.2015 z dnia 22.05.2015 roku od dnia 01.07.2017 roku zakończone zostaje dostarczanie wody przeznaczonej do spożycia dla kobiet ciężarnych i niemowląt. W dniu 30.06.2017 roku zostało zamknięte ujęcie wody w miejscowości Rębielice Królewskie. Dla mieszkańców w/w miejscowości woda dostarczana jest z nowo wykonanego ujęcia zlokalizowanego w mi...

Utworzony: 2017-07-27 | Zmodyfikowany: 2017-07-27 13:39

20. Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywil...

Utworzony: 2017-07-20 | Zmodyfikowany: 2017-07-20 12:03