główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Kanał z materiałami wideo z Sesji Rady Gminy Popów

XXI Sesja Rady Gminy Popów (VI Sesja nadzwyczajna) 21.05.2020 r.

Utworzony: 2020-05-22 | Zmodyfikowany: 2020-05-22 12:03

2. Kanał z materiałami wideo z Sesji Rady Gminy Popów

XX Sesja Rady Gminy Popów (V Sesja nadzwyczajna) 02.04.2020 r.

Utworzony: 2020-05-22 | Zmodyfikowany: 2020-05-22 12:01

3. Kanał z materiałami wideo z Sesji Rady Gminy Popów

XVIII Sesja Rady Gminy Popów (IV Sesja nadzwyczajna) 15.01.2020 r.

Utworzony: 2020-05-22 | Zmodyfikowany: 2020-05-22 12:00

4. Kanał z materiałami wideo z Sesji Rady Gminy Popów

XIX Sesja Rady Gminy Popów 27.02.2020 r.

Utworzony: 2020-05-22 | Zmodyfikowany: 2020-05-22 11:59

5. Kanał z materiałami wideo z Sesji Rady Gminy Popów

XVII Sesja Rady Gminy Popów 19.12.2019 r.

Utworzony: 2020-05-22 | Zmodyfikowany: 2020-05-22 11:56

6. Imienne wykazy głosowań radnych

XXI Sesja Rady Gminy Popów (VI Sesja nadzwyczajna) z 21 maja 2020 roku

Utworzony: 2020-05-22 | Zmodyfikowany: 2020-05-22 08:12

7. 2020

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego numer IFIII.746.15.2020 z dnia 13 maja 2020 r.

Utworzony: 2020-05-21 | Zmodyfikowany: 2020-05-21 07:57

8. Rok 2020

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów

Utworzony: 2020-05-18 | Zmodyfikowany: 2020-05-18 13:44

9. Rok 2020

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej G...

Utworzony: 2020-05-18 | Zmodyfikowany: 2020-05-18 13:43

10. Rok 2020

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych wa...

Utworzony: 2020-05-18 | Zmodyfikowany: 2020-05-18 13:42

11. Rok 2020

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie przedłużenia terminu płatności raty podat...

Utworzony: 2020-05-18 | Zmodyfikowany: 2020-05-18 13:36

12. Rok 2020

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie wprowadzenia za część roku 2020, zwolnien...

Utworzony: 2020-05-18 | Zmodyfikowany: 2020-05-18 13:35

13. Rok 2020

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie wspólnej obsługi gminnych jednostek organ...

Utworzony: 2020-05-18 | Zmodyfikowany: 2020-05-18 13:31

14. Rok 2020

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku ...

Utworzony: 2020-05-18 | Zmodyfikowany: 2020-05-18 13:30

15. Rok 2020

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

Utworzony: 2020-05-18 | Zmodyfikowany: 2020-05-18 13:27

16. 2020

Informacja o VI Sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Popów (XXI Sesja Rady Gminy Popów) 21...

W dniu 21 maja 2020r. (czwartek) o godz. 15:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Popów odbędzie się VI Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Popów.

Utworzony: 2020-05-16 | Zmodyfikowany: 2020-05-16 18:17

17. 2020

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o śr...

IPO.6220.3.2020.GP ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) w związku z art. 30 oraz art. 79 ust.1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o zakończeniu postępowania prowa...

Utworzony: 2020-05-15 | Zmodyfikowany: 2020-05-15 12:10

18. Referat ds. gospodarki komunalnej

Kontakt

Kierownik referatu: Tomasz Randak e-mail: t.randak@gminapopow.pl

Utworzony: 2020-05-12 | Zmodyfikowany: 2020-05-12 13:45

19. Zastępca Głównego Księgowego

Kontakt

Małgorzata Kaczmarek tel. 34 317-70-67 wew. 225 e-mail: m.kaczmarek@gminapopow.pl

Utworzony: 2020-05-12 | Zmodyfikowany: 2020-05-12 13:44

20. 2020

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie „Budowa farmy...

Zawady, dn. 07.05.2020 r. IPO.6220.5.2020.GP ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283), Wójt Gminy Popów zawiadamia strony postępowania, ...

Utworzony: 2020-05-07 | Zmodyfikowany: 2020-05-07 14:31