główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Emisja obligacji

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Utworzony: 2020-07-02 | Zmodyfikowany: 2020-07-02 15:24

2. Emisja obligacji

Uchwała w sprawie zmian w budżecie

Utworzony: 2020-07-02 | Zmodyfikowany: 2020-07-02 15:23

3. Emisja obligacji

Uchwała w sprawie emisji obligacji

Utworzony: 2020-07-02 | Zmodyfikowany: 2020-07-02 15:22

4. Emisja obligacji

Uchwała RIO o wykonaniu budżetu 2018

Utworzony: 2020-07-02 | Zmodyfikowany: 2020-07-02 15:18

5. Emisja obligacji

Uchwała Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2030

Utworzony: 2020-07-02 | Zmodyfikowany: 2020-07-02 15:15

6. Emisja obligacji

Uchwała RIO o możliwości sfinansowania deficytu

Utworzony: 2020-07-02 | Zmodyfikowany: 2020-07-02 15:12

7. Emisja obligacji

Sprawozdanie z wykonania budżetu 2019

Utworzony: 2020-07-02 | Zmodyfikowany: 2020-07-02 15:11

8. Emisja obligacji

Uchwała budżetowa 2020

Utworzony: 2020-07-02 | Zmodyfikowany: 2020-07-02 15:11

9. Emisja obligacji

Sprawozdanie z wykonania budżetu 2018

Utworzony: 2020-07-02 | Zmodyfikowany: 2020-07-02 15:10

10. Emisja obligacji

Opinia RIO o wykonaniu budżetu 2019

Utworzony: 2020-07-02 | Zmodyfikowany: 2020-07-02 15:09

11. Emisja obligacji

Informacja o zadłużeniu

Utworzony: 2020-07-02 | Zmodyfikowany: 2020-07-02 15:08

12. Emisja obligacji

Opinia RIO o planowanej kwocie długu

Utworzony: 2020-07-02 | Zmodyfikowany: 2020-07-02 15:08

13. Emisja obligacji

Informacja o poręczeniach

Utworzony: 2020-07-02 | Zmodyfikowany: 2020-07-02 15:07

14. Emisja obligacji

Sprawozdanie budżetowe 2020

Utworzony: 2020-07-02 | Zmodyfikowany: 2020-07-02 15:06

15. Emisja obligacji

Informacja o akcjach i udziałach

Utworzony: 2020-07-02 | Zmodyfikowany: 2020-07-02 15:06

16. Emisja obligacji

Sprawozdanie budżetowe 2019

Utworzony: 2020-07-02 | Zmodyfikowany: 2020-07-02 15:03

17. Emisja obligacji

Sprawozdanie budżetowe 2018

Utworzony: 2020-07-02 | Zmodyfikowany: 2020-07-02 15:01

18. Emisja obligacji

Sprawozdanie budżetowe 2017

Utworzony: 2020-07-02 | Zmodyfikowany: 2020-07-02 14:59

19. 2020

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o...

IPO.6733.3.2.2020.IB OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) z a w i a d a m i a m, że w dniu 17.06.2020 r. na wniosek Inwestora...

Utworzony: 2020-07-02 | Zmodyfikowany: 2020-07-02 12:36

20. Imienne wykazy głosowań radnych

XXIII Sesja Rady Gminy Popów z 25 czerwca 2020 roku

Utworzony: 2020-07-01 | Zmodyfikowany: 2020-07-01 10:27