główna zawartość
artykuł nr 1

Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego GBA 4x4 dla OSP Popów