artykuł nr 1

ZAPYTANIE OFERTOWE na wyposażenie kuchni w Gminnym Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5 w Zawadach