główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej Popów Zbory Florianów

UWAGA:

Dokonano modyfikacji SIWZ:

- Projekt umowy

- dodano załącznik nr 9 ( STWIOR)

 W dniu 4.01.2010 dokonano modyfikacji SIWZ tj. dokonano korekty błędów w projekcie umowy. Dokonane zmiany nie powodują konieczności wprowadzenia zmian w ofertach.