główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 60.000 EURO -Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej i Domu Nauczyciela w Rębielicach Królewskich- termin składani ofert 14.11.2006

Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych budynku szkoły, wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych budynku domu nauczyciela, wykonanie izolacji termicznej stropu nad ostatnią kondygnacją budynku szkoły, wykonanie izolacji termicznej stropodachu domu nauczyciela, wymiana stolarki okiennej w domu nauczyciela, demontaż kotłowni węglowej, demontaż instalacji c.o., w tym grzejników oraz rur poziomych  wraz z pionami i gałązkami w budynku szkoły, wykonanie nowej instalacji c.o. w budynku szkoły,  wykonanie nowej kotłowni węglowej.

 

Kody CPV: 45454000-4,  45324000-4,  45321000-3,  45310000-3, 45442000-7,  45261210-9, 45331100-7, 45311100-1, 45311200-2, 45331110-0, 45430000-0, 45442100-8, 45211100-5.

W załączniku zapytania do SIWZ.

Informuję o przesunięciu terminu składania ofert na dzień 14.11.2006 r- informacja w załączniku

Zamieszczono uzupełnienie-09.11.2006