główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 60.000 EURO -Termomodernizacja budynków Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Popowie

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 

- wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych wszystkich budynków szkolnych,

 

- wykonanie izolacji termicznej stropodachu budynku sali gimnastycznej z łącznikiem,

 

- wykonanie izolacji termicznej stropodachu budynku szkoły z łącznikiem,

 

- wykonanie izolacji termicznej stropodachu budynku stołówki i świetlicy,

 

- demontaż kotłowni węglowej,

 

- demontaż instalacji c.o., w tym grzejników oraz rur poziomych  wraz z pionami i gałązkami

 

- wykonanie nowej instalacji c.o.,

 

- wykonanie nowej kotłowni węglowej.

 

Kody CPV: 45454000-4,  45324000-4,  45321000-3,  45310000-3, 45442000-7,  45261210-9, 45331100-7, 45311100-1, 45311200-2, 45331110-0, 45430000-0, 45442100-8.

Ogłoszenie należy przeglądać w przeglądarce „imaging”

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie dostępna na stronach internetowych od momentu publikacji ogłoszenia na stronach Urzędu Zamówień Publicznych.