główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 60 tyś. EURO - budowa ciągów pieszych

Przedmiot zamówienia obejmuje "Budowę ciągów pieszych ul. Wesoła i Kręta w miejscowości Zawady"

 Kod wg wspólnego słownika zamówienia CPV 45233222-1