główna zawartość
artykuł nr 1

Sołectwo Brzózki

Sołtys - Praszczyk Beata

Rada sołecka:

1. Praszczyk Krzysztof

2. Suchańska Małgorzata

3. Wojciechowska Danuta

4. Wojtyra Anna

5. Wojtyra Krzysztof