główna zawartość
artykuł nr 1

Sołectwo Dąbrowa

Sołtys - Bęben Zofia

Rada Sołecka:

1. Macińska Stanisława

2. Ptak Irena

3. Ptak Małgorzata

4. Randak Waldemar