główna zawartość
artykuł nr 1

Sołectwo Dąbrówka

Sołtys - Pakuła Mirosława

Rada Sołecka:

1. Musiel Jadwiga

2. Krawczyk Wiesław

3. Janeczek Barbara

4. Konieczna Krystyna