główna zawartość
artykuł nr 1

Sołectwo Kamieńszczyzna

Sołtys - Makles Konstanty,

Rada Sołecka:

1. Okrasa Bożena

2. Płuciennik Krzysztof

3. Tronina Tomasz