główna zawartość
artykuł nr 1

Sołectwo Nowa Wieś

Sołtys - Kubik Anna

Rada Sołecka:

1. Balas - Małecka Marta

2. Płonka Renata

3. Łyko Krzysztof

4. Syska Hieronima

5. Wojtyra Michał