główna zawartość
artykuł nr 1

Sołectwo Płaczki

Sołtys - Krankowska Agnieszka

Rada Sołecka:

1. Ciągowski Romuald

2. Leszczyk Ewa

3. Leszczyński Jacek

4. Opołczyński Zygmunt