główna zawartość
artykuł nr 1

Sołectwo Popów

Sołtys - Krawczyk Janusz

Rada Sołecka:

1. Stasiak Paweł

2. Makles Mariusz

3. Karpik Maciej

4. Szubert Marianna