główna zawartość
artykuł nr 1

Sołectwo Więcki

Sołtys - Związek Łukasz

Rada Sołecka:

1. Drzazga Anita

2. Drab Anna

3. Łakoma Iwona

4. Mordal Dariusz

5. Smolarek Wacław