główna zawartość
artykuł nr 1

Sołectwo Rębielice Królewskie

Sołtys - Radek Adam

Rada Sołecka:

1. Leśko Łukasz

2. Sieczka Leszek

3. Łyżniak Robert

4. Dróżdż Grażyna

5. Kaczmarzyk Bożena

6. Przygoda Magdalena