główna zawartość
artykuł nr 1

Sołectwo Zawady

Sołtys - Borecki Edmund

Rada Sołecka:

1. Kowalik Paweł

2. Pośpiech Dariusz

3. Sikora Paweł

4. Starzyński Marek

5. Zatoń Paweł