główna zawartość
artykuł nr 1

Sołectwo Zbory

Sołtys - Białek Małgorzata

Rada Sołecka:

1. Badura Gabriel

2. Chober Monika

3. Męzik Urszula

4. Matyszczak Stanisław