główna zawartość
artykuł nr 1

Sołectwo Annolesie

Sołtys - Mandat Aleksy

Rada Sołecka:

1. Ligęza Kazimierz

2. Opołczyński Grzegorz

3. Ptak Zbigniew

4. Tasarz Iwona

5. Wojciechowski Janusz