artykuł nr 1

Gminny Zespół Szkolno Przedszkolny nr 5 w Zawadach

Dyrektor   Robert Związek

adres    Zawady,  ul.Szkolna 8, 42-110 Popów

tel. fax  34 3177 014