główna zawartość
artykuł nr 1

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia dla inkaso

Dostępne kategorie:
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018