główna zawartość
artykuł nr 1

Budżet na 2006 rok

Budżet Gminy Popów na 2006 został zatwierdzony uchwałą nr 220 z dnia 29 grudnia 2005 przez Radę Gminy Popów.

Tekst budżetu wraz z uchwałą dostępny jest na stronie

http://www.bip.popow.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=344&x=60&y=98

Dostępne podkategorie:
Sprawozdania z wykonania budżetu