główna zawartość
artykuł nr 1

Budżet Gminy na 2005 rok

Budżet Gminy Popów na 2005 r został zatwierdzony uchwałą nr 144 z dnia 30 grudnia 2004 przez Radę Gminy Popów.

Tekst budżetu wraz z uchwałą dostepny jest na stronie

http://www.bip.popow.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=339&x=60&y=99

Załączniki:
Załącznik105 KB
Dostępne podkategorie:
Sprawozdania z wykonania budżetu