główna zawartość
artykuł nr 1

Budżet Gminy na 2008 rok.

Budżet Gminy Popów na 2008r został uchwalony przez Radę Gminy na sesji w dniu 28.12.2007 r Uchwała Nr 73/III/2006. Treść uchwały dostępna na stronie

http://www.bip.popow.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=393&x=60&y=96

Załączniki:
Załącznik313 KB
Dostępne podkategorie:
Sprawozdania z wykonania budżetu