główna zawartość
artykuł nr 1

Budżet Gminy na 2007 r

Budżet Gminy Popów na 2007r został uchwalony przez Radę Gminy na sesji w dniu 28.12.2006 r Uchwała Nr 14/III/2006. Treść uchwały dostępna na stronie http://www.bip.popow.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=382&x=60&y=97
Dostępne podkategorie:
Sprawozdania z wykonania budżetu