główna zawartość
artykuł nr 1

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

Spis rolny to badanie pełne realizowane raz na 10 lat, obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne. W 2010 roku odbył się ostatni Powszechny Spis Rolny. Udział w Powszechnym Spisie Rolnym jest obowiązkowy. Wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych zobowiązani są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samopisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym.

Termin spisu rolnego:
Najbliższy spis rolny odbędzie się od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. (według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.).

Forma przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego: Podstawową metodą realizacji spisu rolnego powszechnego będzie samospis internetowy – każdy rolnik będzie mógł dokonać spisu we własnym domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z Internetem, za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie internetowej: https://spisrolny.gov.pl/