główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego znak: IFIII.746.15.2020 z dnia 06.07.2020 r. - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego