artykuł nr 1

O G Ł O S Z E N I E

Urząd Stanu Cywilnego oraz stanowisko Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych będzie czynne w dniu 16.07.2018 - do godz. 14:30

Załączniki:
Ogłoszenie98.217 KB