główna zawartość
artykuł nr 1

Okólnik

O K Ó L N I K


Wójt Gminy Popów informuje, iż w dniu 25 czerwca 2018 r. w
miejscowościach: Dąbrówka, Dębie, Zawady organizowana będzie zbiórka odpadów
wielkogabarytowych, zużytych opon od samochodów osobowych oraz zużytego
sprzętu RTV - AGD. Proszę o wystawienie odpadów przed posesję 25 czerwca 2018 r.
do godziny 6 00 .
Jednocześnie informuje, że odpady wielkogabarytowe powinny być wystawiane
bez elementów szklanych natomiast okna drewniane bez szyb.

Załączniki:
Okólnik40 KB