artykuł nr 1

Okólnik

O K Ó L N I K


Wójt Gminy Popów informuje, iż w dniu 18 czerwca 2018 r. w miejscowościach:
Annolesie, Dąbrowa, Kamieńszczyzna, Rębielice Królewskie, Smolarze, Wrzosy
organizowana będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon od
samochodów osobowych oraz zużytego sprzętu RTV - AGD. Proszę o wystawienie
odpadów przed posesję dnia 18 czerwca 2018 r. do godziny 6 00 .
Jednocześnie informuje, że odpady wielkogabarytowe powinny być wystawiane
bez elementów szklanych natomiast okna drewniane bez szyb.

Załączniki:
Okólnik40.654 KB