artykuł nr 1

Okólnik

O K Ó L N I K


Wójt Gminy Popów informuje, iż w dniu 11 czerwca 2018 r. w
miejscowościach: Antonie, Lelity, Kule, Marianów, Płaczki, Wąsosz Górny, Wąsosz
Dolny, Więcki organizowana będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych
opon od samochodów osobowych oraz zużytego sprzętu RTV - AGD. Proszę o
wystawienie odpadów przed posesję 11 czerwca 2018 r. do godziny 6 00 .
Jednocześnie informuje, że odpady wielkogabarytowe powinny być wystawiane
bez elementów szklanych natomiast okna drewniane bez szyb.

Załączniki:
Okólnik40.964 KB