artykuł nr 1

Okólnik


O K Ó L N I K


Wójt Gminy Popów informuje, iż w dniu 4 czerwca 2018 r. w miejscowościach:
Brzózki, Florianów, Nowa Wieś, Popów, Zbory organizowana będzie zbiórka
odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon od samochodów osobowych oraz
zużytego sprzętu RTV - AGD. Proszę o wystawienie odpadów przed posesję dnia 4
czerwca 2018 r. do godziny 6 00 .
Jednocześnie informuje, że odpady wielkogabarytowe powinny być wystawiane
bez elementów szklanych natomiast okna drewniane bez szyb.

Załączniki:
Okólnik40.370 KB