artykuł nr 1

Informacja w sprawie wejścia w życie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Popów

Wójt Gminy Popów informuje mieszkańców terenu gminy Popów, że od dnia 28 maja 2018 roku będzie obowiązywała nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w wysokości 2,48 zł netto/m3 i zbiorowego odprowadzania ścieków w wysokości: 4,80 zł netto/m3.

Podane ceny obowiązywać będą do dnia 27 maja 2019 roku.