artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Popów o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego