artykuł nr 1

Plan działań krótkoterminowych (PDK)

Informuję, że dnia 18 grudnia 2017 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął nowy Plan Działań Krótkoterminowych jako część „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”, uchwałą nr V/47/5/2017 i obowiązuje od 11 stycznia 2018 roku.

W załączniku znajduje się  opracowanie, w którym wyszczególniono i opisano zadania wskazane do realizacji przez gminy województwa śląskiego wynikające z Planu działań krótkoterminowych.