artykuł nr 1

Nowe pojemniki na popiół i szkło

Wójt Gminy Popów informuje mieszkańców, że w dniach zbiórki odpadów będą rozstawiane pojemniki na popiół i szkło przez firmę EKO-SYSTEM BIS.  W związku z powyższym proszę o sprawdzenie pojemników i podpisanie firmie protokołu odbioru.