główna zawartość
artykuł nr 1

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na 2013r.

Wójt Gminy Popów przeprowadza w dniach: od 13.02.2013 do 26.02.2013 społeczne konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi  na 2013r.

Podmioty biorące udział w konsultacjach przesyłają swoje uwagi i opinie  drogą elektroniczną na adres e-mail: ug@gminapopow.pl  lub drogą  pocztową na adres:  Zawady ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów,  w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia konsultacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Popów, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Popów oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Popów

 

ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.82.2013 WÓJTA GMINY POPÓW z dnia 7 listopada 2013r . w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Programu współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2014.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY POPÓW NR ZW.0050.82.2013 Z DNIA 7.11.2013

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY POPÓW NR ZW.0050.82.2013 Z DNIA 7.11.2013