główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 1205

1. Data: 2011-01-10 10:15
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2009/2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usługi wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości tych usług.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
2. Data: 2010-12-23 11:17
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2009/2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usługi wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości tych usług.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
3. Data: 2010-12-23 10:09
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2009/2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usługi wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości tych usług.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
4. Data: 2010-12-22 12:10
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2009/2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usługi wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości tych usług.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
5. Data: 2010-12-22 11:29
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2009/2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usługi wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości tych usług.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
6. Data: 2010-12-22 11:24
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2009/2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usługi wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości tych usług.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
7. Data: 2010-12-22 11:23
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2009/2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usługi wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości tych usług.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
8. Data: 2010-12-22 11:22
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2009/2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usługi wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości tych usług.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
9. Data: 2010-12-22 11:22
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2009/2010
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usługi wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości tych usług.
Wykonanie: Kamil Krawczyk