główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 1040

1. Data: 2010-06-15 07:36
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Zezwolenia i decyzje » Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wzór wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Wykonanie: Kamil Krawczyk
2. Data: 2010-06-15 07:35
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Zezwolenia i decyzje » Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Opis zmian: dodanie artykułu: Wzór wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Wykonanie: Kamil Krawczyk