główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2971. Data: 2018-02-05 08:14
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 228/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Rębielicach Królewskich w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Stanisława Reymonta w Rębielicach Królewskich
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2972. Data: 2018-02-05 08:14
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 228/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Rębielicach Królewskich w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Stanisława Reymonta w Rębielicach Królewskich
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2973. Data: 2018-02-05 08:12
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 227/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Wąsoszu Górnym w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Romualda Traugutta w Wąsoszu Górnym
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2974. Data: 2018-02-05 08:11
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 227/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Wąsoszu Górnym w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Romualda Traugutta w Wąsoszu Górnym
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2975. Data: 2018-02-05 08:09
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 226/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Popowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Długosza w Popowie w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Popowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Długosza w Popowie.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2976. Data: 2018-02-05 08:09
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 226/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Popowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Długosza w Popowie w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Popowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Długosza w Popowie.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2977. Data: 2018-02-05 08:05
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 225/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchylenia uchylenia uchwały Nr 216/XXXV/2017 Rady Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2978. Data: 2018-02-05 08:05
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 225/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchylenia uchylenia uchwały Nr 216/XXXV/2017 Rady Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2979. Data: 2018-02-05 08:03
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 224/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchylenia uchylenia uchwały Nr 215/XXXV/2017 Rady Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2980. Data: 2018-02-05 08:03
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 224/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchylenia uchylenia uchwały Nr 215/XXXV/2017 Rady Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2981. Data: 2018-02-05 07:58
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 223/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 214/XXXV/2017 Rady Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2982. Data: 2018-02-05 07:57
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 223/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 214/XXXV/2017 Rady Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2983. Data: 2018-02-05 07:54
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 222/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie podatku od środków transportowych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2984. Data: 2018-02-05 07:52
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 222/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie podatku od środków transportowych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2985. Data: 2018-02-05 07:51
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 222/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie podatku od środków transportowych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2986. Data: 2018-02-05 07:51
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 222/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie podatku od środków transportowych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2987. Data: 2018-02-05 07:49
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 221/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie podatku od nieruchomości
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2988. Data: 2018-02-05 07:49
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 221/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie podatku od nieruchomości
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2989. Data: 2018-02-05 07:48
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 221/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie podatku od nieruchomości
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2990. Data: 2018-02-05 07:47
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 220/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2991. Data: 2018-02-05 07:47
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 220/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2992. Data: 2018-02-05 07:45
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 219/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2017-2029
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2993. Data: 2018-02-05 07:45
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 219/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2017-2029
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2994. Data: 2018-02-05 07:42
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 218/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2995. Data: 2018-02-05 07:41
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 218/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2996. Data: 2018-02-02 14:00
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 217/XXXVI/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Zawadach powstałej w wyniku przekształcenia Gimnazjum nr 1 im. św. Jana Pawła II w Zawadach
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2997. Data: 2018-02-02 13:59
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 214/XXXVI/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Zawadach powstałej w wyniku przekształcenia Gimnazjum nr 1 im. św. Jana Pawła II w Zawadach
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2998. Data: 2018-02-02 13:45
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "Budowa budynku strażnicy OSP wraz ze świetlicą wiejską w msc. Wąsosz Górny, gmina Popów"
Wykonanie: Monika Kowalczyk
2999. Data: 2018-02-02 13:42
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 216/XXXV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Gminy Popów dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąsoszu Górnym
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
3000. Data: 2018-02-02 13:41
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 216/XXXV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Gminy Popów dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąsoszu Górnym
Wykonanie: Bartosz Wojtyra