główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2941. Data: 2018-02-05 09:44
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 241/XL/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2942. Data: 2018-02-05 09:44
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 241/XL/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2943. Data: 2018-02-05 09:39
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 240/XXXIX/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały 235/XXXVIII/2017
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2944. Data: 2018-02-05 09:38
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 240/XXXIX/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały 235/XXXVIII/2017
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2945. Data: 2018-02-05 09:36
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 239/XXXIX/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki opłaty
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2946. Data: 2018-02-05 09:36
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 239/XXXIX/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki opłaty
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2947. Data: 2018-02-05 09:32
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 238/XXXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2948. Data: 2018-02-05 09:21
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 238/XXXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2949. Data: 2018-02-05 09:21
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 238/XXXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2950. Data: 2018-02-05 09:16
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 237/XXXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Popów oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2951. Data: 2018-02-05 09:16
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 237/XXXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Popów oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2952. Data: 2018-02-05 09:16
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 237/XXXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Popów oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2953. Data: 2018-02-05 09:13
Dział: Zamówienia Publiczne » Plan zamówień publicznych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan zamówień publicznych na rok 2018
Wykonanie: Kamil Krawczyk
2954. Data: 2018-02-05 09:13
Dział: Zamówienia Publiczne » Plan zamówień publicznych
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan zamówień publicznych na rok 2018
Wykonanie: Kamil Krawczyk
2955. Data: 2018-02-05 09:02
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 236/XXXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek za przyjęcie i utylizację nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni w gminnej oczyszczalni ścieków oraz wypompowanie i transport nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni gminnym zestawem asenizacyjnym
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2956. Data: 2018-02-05 09:02
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 236/XXXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek za przyjęcie i utylizację nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni w gminnej oczyszczalni ścieków oraz wypompowanie i transport nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni gminnym zestawem asenizacyjnym
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2957. Data: 2018-02-05 08:56
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 235/XXXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie podatku od środków transportowych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2958. Data: 2018-02-05 08:56
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 235/XXXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie podatku od środków transportowych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2959. Data: 2018-02-05 08:54
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 234/XXXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2960. Data: 2018-02-05 08:54
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 234/XXXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2961. Data: 2018-02-05 08:52
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 233/XXXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2962. Data: 2018-02-05 08:52
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 233/XXXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2963. Data: 2018-02-05 08:50
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 232/XXXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2964. Data: 2018-02-05 08:50
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 232/XXXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2965. Data: 2018-02-05 08:48
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 231/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2966. Data: 2018-02-05 08:25
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 231/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2967. Data: 2018-02-05 08:23
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 230/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Semper Veritas w Krzepicach na działalność Wójta Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2968. Data: 2018-02-05 08:23
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 230/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Semper Veritas w Krzepicach na działalność Wójta Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2969. Data: 2018-02-05 08:19
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 229/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefanii Sempołowskiej w Więckach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefanii Sempołowskiej w Więckach.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2970. Data: 2018-02-05 08:18
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 229/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefanii Sempołowskiej w Więckach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefanii Sempołowskiej w Więckach.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra