główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2911. Data: 2018-11-27 08:47
Dział: Organy » Komisje Rady Gminy Popów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Spraw Publicznych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2912. Data: 2018-11-27 08:43
Dział: Organy » Komisje Rady Gminy Popów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Rewizyjna
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2913. Data: 2018-11-27 08:28
Dział: Organy » Wójt Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2914. Data: 2018-11-27 08:28
Dział: Organy » Wójt Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: -
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2915. Data: 2018-11-26 13:33
Dział: Organy » Rada Gminy » Skład Rady Gminy Popów » Kadencja 2018 - 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Skład Rady Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2916. Data: 2018-11-26 13:08
Dział: Organy » Rada Gminy » Skład Rady Gminy Popów » Kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Skład Rady Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2917. Data: 2018-11-26 08:09
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2918. Data: 2018-11-26 08:08
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2919. Data: 2018-11-26 08:05
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2920. Data: 2018-11-25 00:53
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: II Sesja Rady Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2921. Data: 2018-11-15 15:00
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie NR ZW.0050.121.2018 Wójta Gminy Popów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2922. Data: 2018-11-15 14:59
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie NR ZW.0050.121.2018 Wójta Gminy Popów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2923. Data: 2018-11-15 14:58
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie NR ZW.0050.121.2018 Wójta Gminy Popów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2924. Data: 2018-11-15 14:57
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie NR ZW.0050.121.2018 Wójta Gminy Popów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2925. Data: 2018-11-15 14:57
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie NR ZW.0050.121.2018 Wójta Gminy Popów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2926. Data: 2018-11-15 12:49
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zwołanie pierwszej sesji nowo wybranej rady gminy
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2927. Data: 2018-11-15 12:48
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Zwołanie pierwszej sesji nowo wybranej rady gminy
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2928. Data: 2018-11-14 16:55
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Okólnik
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2929. Data: 2018-11-14 16:55
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Okólnik
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2930. Data: 2018-11-13 08:38
Dział: Inne » Redakcja Biuletynu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Redakcja:
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2931. Data: 2018-11-09 12:11
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg działek
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2932. Data: 2018-11-09 12:10
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg działek
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2933. Data: 2018-11-07 16:17
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej z dnia 22 października 2018 r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2934. Data: 2018-11-07 08:45
Dział: Inne » Rejestr Gminnych Instytucji Kultury » Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2935. Data: 2018-11-06 14:13
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej z dnia 22 października 2018 r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2936. Data: 2018-11-06 08:08
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr ZW.0050.113.2018 Wójta Gminy Popów z dnia 02 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2937. Data: 2018-11-06 08:08
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr ZW.0050.113.2018 Wójta Gminy Popów z dnia 02 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2938. Data: 2018-11-04 23:14
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2018 » Wybory Samorządowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół wyników głosowania i wyników wyborów na Wójta Gminy Popów sporządzony dnia 4 listopada 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Popowie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2939. Data: 2018-11-04 23:13
Dział: Inne » Wybory » Wybory 2018 » Wybory Samorządowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół wyników głosowania i wyników wyborów na Wójta Gminy Popów sporządzony dnia 4 listopada 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Popowie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2940. Data: 2018-11-04 23:12
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół wyników głosowania i wyników wyborów na Wójta Gminy Popów sporządzony dnia 4 listopada 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Popowie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra