główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2791. Data: 2018-11-27 09:40
Dział: Organy » Urząd Stanu Cywilnego » Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2792. Data: 2018-11-27 09:39
Dział: Organy » Urząd Stanu Cywilnego » Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2793. Data: 2018-11-27 09:38
Dział: Organy » Skarbnik
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kontakt
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2794. Data: 2018-11-27 09:01
Dział: Organy » Rada Gminy » Skład Rady Gminy Popów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: -
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2795. Data: 2018-11-27 08:59
Dział: Organy » Samodzielne stanowiska » Podinspektor ds. projektów i wniosków unijnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: -
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2796. Data: 2018-11-27 08:55
Dział: Organy » Samodzielne stanowiska » Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: -
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2797. Data: 2018-11-27 08:52
Dział: Organy » Komisje Rady Gminy Popów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Rewizyjna
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2798. Data: 2018-11-27 08:51
Dział: Organy » Komisje Rady Gminy Popów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja skarg, wniosków i petycji
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2799. Data: 2018-11-27 08:51
Dział: Organy » Komisje Rady Gminy Popów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Spraw Publicznych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2800. Data: 2018-11-27 08:51
Dział: Organy » Komisje Rady Gminy Popów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Rewizyjna
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2801. Data: 2018-11-27 08:50
Dział: Organy » Komisje Rady Gminy Popów
Opis zmian: dodanie artykułu: Komisja skarg, wniosków i petycji
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2802. Data: 2018-11-27 08:47
Dział: Organy » Komisje Rady Gminy Popów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Spraw Publicznych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2803. Data: 2018-11-27 08:43
Dział: Organy » Komisje Rady Gminy Popów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Rewizyjna
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2804. Data: 2018-11-27 08:28
Dział: Organy » Wójt Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2805. Data: 2018-11-27 08:28
Dział: Organy » Wójt Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: -
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2806. Data: 2018-11-26 13:33
Dział: Organy » Rada Gminy » Skład Rady Gminy Popów » Kadencja 2018 - 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Skład Rady Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2807. Data: 2018-11-26 13:08
Dział: Organy » Rada Gminy » Skład Rady Gminy Popów » Kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Skład Rady Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2808. Data: 2018-11-26 08:09
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2809. Data: 2018-11-26 08:08
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2810. Data: 2018-11-26 08:05
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2811. Data: 2018-11-25 00:53
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: II Sesja Rady Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2812. Data: 2018-11-15 15:00
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie NR ZW.0050.121.2018 Wójta Gminy Popów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2813. Data: 2018-11-15 14:59
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie NR ZW.0050.121.2018 Wójta Gminy Popów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2814. Data: 2018-11-15 14:58
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie NR ZW.0050.121.2018 Wójta Gminy Popów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2815. Data: 2018-11-15 14:57
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie NR ZW.0050.121.2018 Wójta Gminy Popów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2816. Data: 2018-11-15 14:57
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie NR ZW.0050.121.2018 Wójta Gminy Popów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2817. Data: 2018-11-15 12:49
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zwołanie pierwszej sesji nowo wybranej rady gminy
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2818. Data: 2018-11-15 12:48
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Zwołanie pierwszej sesji nowo wybranej rady gminy
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2819. Data: 2018-11-14 16:55
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Okólnik
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2820. Data: 2018-11-14 16:55
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Okólnik
Wykonanie: Bartosz Wojtyra