główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2731. Data: 2017-04-27 12:44
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH znak WOOŚ.4207.24.2017.EJ.8 z dnia 21 kwietnia 2017 roku
Wykonanie: Kamil Krawczyk
2732. Data: 2017-04-27 12:02
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH znak WOOŚ.4207.24.2017.EJ.8 z dnia 21 kwietnia 2017 roku
Wykonanie: Kamil Krawczyk
2733. Data: 2017-04-27 12:01
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH znak WOOŚ.4207.24.2017.EJ.8 z dnia 21 kwietnia 2017 roku
Wykonanie: Kamil Krawczyk
2734. Data: 2017-04-27 12:01
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH znak WOOŚ.4207.24.2017.EJ.8 z dnia 21 kwietnia 2017 roku
Wykonanie: Kamil Krawczyk
2735. Data: 2017-04-21 10:02
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Wykonanie: Kamil Krawczyk
2736. Data: 2017-04-21 09:56
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Wykonanie: Kamil Krawczyk
2737. Data: 2017-04-21 09:56
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Wykonanie: Kamil Krawczyk
2738. Data: 2017-04-07 17:30
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „Prowadzeniu eksploatacji złoża wapieni jurajskich Rębielice Królewskie 1 w kat. C1 w miejscowości Rębielice Królewskie, Gmina Popów”
Wykonanie: Kamil Krawczyk
2739. Data: 2017-04-07 17:30
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „Prowadzeniu eksploatacji złoża wapieni jurajskich Rębielice Królewskie 1 w kat. C1 w miejscowości Rębielice Królewskie, Gmina Popów”
Wykonanie: Kamil Krawczyk
2740. Data: 2017-04-07 17:29
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „Prowadzeniu eksploatacji złoża wapieni jurajskich Rębielice Królewskie 1 w kat. C1 w miejscowości Rębielice Królewskie, Gmina Popów”.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
2741. Data: 2017-04-05 08:50
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: WYNIKI BADAŃ JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA Z UJĘCIA W RĘBIELICACH KRÓLEWSKICH
Wykonanie: Kamil Krawczyk
2742. Data: 2017-04-05 08:49
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie z Badan Próbki Nr 212z /2017 Rębielice Królewskie, ul. Szkolna
Wykonanie: Kamil Krawczyk
2743. Data: 2017-04-05 08:33
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 28 lutego 2017 r. na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz promocję zdrowego stylu życia w Gminie Popów w roku 2017
Wykonanie: Kamil Krawczyk
2744. Data: 2017-04-05 08:33
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 28 lutego 2017 r. na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz promocję zdrowego stylu życia w Gminie Popów w roku 2017
Wykonanie: Kamil Krawczyk
2745. Data: 2017-04-05 08:32
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 17 lutego 2014r. na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz promocję zdrowego stylu życia w Gminie Popów w roku 2014.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
2746. Data: 2017-04-05 08:32
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY W ZAKRESIE WSPIERANIA i UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ PROMOCJĘ ZDROWEGO STYLU ŻYCIA z dnia 12 lutego 2015 roku
Wykonanie: Kamil Krawczyk
2747. Data: 2017-04-03 14:25
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Interpretacje Indywidualne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego z dnia 19 stycznia 2017 roku
Wykonanie: Kamil Krawczyk
2748. Data: 2017-04-03 14:24
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Interpretacje Indywidualne
Opis zmian: dodanie artykułu: Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego z dnia 19 stycznia 2017 roku
Wykonanie: Kamil Krawczyk
2749. Data: 2017-03-30 15:29
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO nr IFXIII.7820.25.2017 z dnia 23 marca 2017r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
2750. Data: 2017-03-30 15:28
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO nr IFXIII.7820.25.2017 z dnia 23 marca 2017r.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
2751. Data: 2017-03-29 15:53
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: KOMUNIKAT
Wykonanie: Kamil Krawczyk
2752. Data: 2017-03-24 18:39
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Prowadzeniu eksploatacji złoża wapieni jurajskich Rębielice Królewskie 1 w kat. C1 w miejscowości Rębielice Królewskie, Gmina Popów”.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
2753. Data: 2017-03-24 18:38
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Prowadzeniu eksploatacji złoża wapieni jurajskich Rębielice Królewskie 1 w kat. C1 w miejscowości Rębielice Królewskie, Gmina Popów”.
Wykonanie: Kamil Krawczyk
2754. Data: 2017-03-16 15:34
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
Wykonanie: Kamil Krawczyk
2755. Data: 2017-03-16 15:33
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
Wykonanie: Kamil Krawczyk
2756. Data: 2017-03-15 07:47
Dział: Organy » Rada Gminy » Funkcjonowanie Rady Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o Sesji Rady Gminy Popów 30.03.2017
Wykonanie: Kamil Krawczyk
2757. Data: 2017-03-15 07:46
Dział: Organy » Rada Gminy » Funkcjonowanie Rady Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o Sesji Rady Gminy Popów 30.03.2017
Wykonanie: Kamil Krawczyk
2758. Data: 2017-03-15 07:44
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 160/XXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie
Wykonanie: Kamil Krawczyk
2759. Data: 2017-03-14 14:33
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 168/XXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2017 rok
Wykonanie: Kamil Krawczyk
2760. Data: 2017-03-14 14:33
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 168/XXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2017 rok
Wykonanie: Kamil Krawczyk