główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2461. Data: 2019-03-05 13:41
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 35/VI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawek za przyjęcie i utylizację nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni w gminnej oczyszczalni ścieków oraz wypompowanie i transport nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni gminnym zestawem asenizacyjnym
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2462. Data: 2019-03-05 13:41
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 35/VI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawek za przyjęcie i utylizację nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni w gminnej oczyszczalni ścieków oraz wypompowanie i transport nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni gminnym zestawem asenizacyjnym
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2463. Data: 2019-03-05 13:38
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 34/VI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz przekazania do zaopiniowania projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków"
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2464. Data: 2019-03-05 13:38
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 34/VI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz przekazania do zaopiniowania projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków"
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2465. Data: 2019-03-05 13:36
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 33/VI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 8/I/2018 Rady Gminy Popów z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2466. Data: 2019-03-05 13:36
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 33/VI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 8/I/2018 Rady Gminy Popów z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2467. Data: 2019-03-05 13:35
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 32/VI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6/I/2018 Rady Gminy Popów z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Publicznych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2468. Data: 2019-03-05 13:34
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 32/VI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6/I/2018 Rady Gminy Popów z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Publicznych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2469. Data: 2019-03-05 13:32
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 31/VI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2470. Data: 2019-03-05 13:32
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 31/VI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2471. Data: 2019-03-05 13:30
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 30/VI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2472. Data: 2019-03-05 13:29
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 30/VI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2473. Data: 2019-03-05 12:47
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2474. Data: 2019-03-05 12:46
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2475. Data: 2019-03-05 09:20
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. płac w Referacie Oświaty Kultury i Sportu gminy Popów z dnia 15 lutego 2019 r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2476. Data: 2019-03-04 14:36
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego numer AB.673.5.001.2019.G z dnia 07 lutego 2019 roku
Wykonanie: Monika Kowalczyk
2477. Data: 2019-03-04 14:36
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego numer AB.673.5.001.2019.G z dnia 07 lutego 2019 roku
Wykonanie: Monika Kowalczyk
2478. Data: 2019-03-04 12:49
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2479. Data: 2019-03-04 12:48
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2480. Data: 2019-03-04 11:19
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » FORMULARZ KONSULTACYJNY
Opis zmian: aktualizacja artykułu: FORMULARZ KONSULTACYJNY
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2481. Data: 2019-03-04 11:19
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » FORMULARZ KONSULTACYJNY
Opis zmian: dodanie artykułu: FORMULARZ KONSULTACYJNY
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2482. Data: 2019-03-04 11:18
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Zarządzenie Wójta Gminy Popów
Opis zmian: usunięcie artykułu: FORMULARZ KONSULTACYJNY
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2483. Data: 2019-03-04 11:17
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Sołectwo Zbory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Statutu Sołectwa
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2484. Data: 2019-03-04 10:40
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Sołectwo Zbory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Statutu Sołectwa
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2485. Data: 2019-03-04 10:40
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Sołectwo Zbory
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt Statutu Sołectwa
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2486. Data: 2019-03-04 09:07
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Zarządzenie Wójta Gminy Popów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: FORMULARZ KONSULTACYJNY
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2487. Data: 2019-03-04 09:07
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Zarządzenie Wójta Gminy Popów
Opis zmian: dodanie artykułu: FORMULARZ KONSULTACYJNY
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2488. Data: 2019-03-04 09:06
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Zarządzenie Wójta Gminy Popów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.22.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie zaopiniowania projektów uchwał dotyczących nadania statutów jednostkom pomocniczym w Gminie Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2489. Data: 2019-03-04 09:06
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Zarządzenie Wójta Gminy Popów
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 0050.22.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie zaopiniowania projektów uchwał dotyczących nadania statutów jednostkom pomocniczym w Gminie Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2490. Data: 2019-03-04 08:59
Dział: Prawo Lokalne » Konsultacje Społeczne » Sołectwo Płaczki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Statutu Sołectwa
Wykonanie: Bartosz Wojtyra