główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

241. Data: 2020-02-19 13:43
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.148.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
242. Data: 2020-02-19 13:06
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.147.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
243. Data: 2020-02-19 13:06
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.147.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
244. Data: 2020-02-19 13:01
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.145.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie przedstawienia projektu budżetu
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
245. Data: 2020-02-19 13:01
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.145.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie przedstawienia projektu budżetu
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
246. Data: 2020-02-19 12:49
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.143.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
247. Data: 2020-02-19 12:49
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.143.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
248. Data: 2020-02-19 12:42
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.142.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
249. Data: 2020-02-19 12:42
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.142.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
250. Data: 2020-02-19 12:40
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.137.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
251. Data: 2020-02-19 12:39
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.137.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
252. Data: 2020-02-19 12:38
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.136.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
253. Data: 2020-02-19 12:38
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.136.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
254. Data: 2020-02-19 12:35
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr ZW 0050.132.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
255. Data: 2020-02-19 12:35
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr ZW 0050.132.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
256. Data: 2020-02-19 12:32
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr ZW 0050.131.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
257. Data: 2020-02-19 12:32
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr ZW 0050.131.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
258. Data: 2020-02-19 12:30
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr ZW 0050.130.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popow
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
259. Data: 2020-02-19 12:29
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr ZW 0050.130.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popow
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
260. Data: 2020-02-19 12:12
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr ZW 0050.129.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 7 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Popów na lata 2019 - 2022 z perspektywą do 2027 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
261. Data: 2020-02-19 12:12
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr ZW 0050.129.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 7 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Popów na lata 2019 - 2022 z perspektywą do 2027 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
262. Data: 2020-02-19 12:11
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr ZW 0050.128.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
263. Data: 2020-02-19 12:10
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr ZW 0050.128.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
264. Data: 2020-02-19 12:08
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr ZW 0050.127.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
265. Data: 2020-02-19 12:08
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr ZW 0050.127.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
266. Data: 2020-02-19 12:07
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zarządzenie Nr ZW 0050.129.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 7 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Popów na lata 2019 - 2022 z perspektywą do 2027 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
267. Data: 2020-02-19 12:05
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.125.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
268. Data: 2020-02-19 12:05
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 0050.125.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
269. Data: 2020-02-19 12:03
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.124.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
270. Data: 2020-02-19 12:02
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 0050.124.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra