główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

241. Data: 2020-06-09 12:46
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.66.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia dot. powołania Gminnego zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
242. Data: 2020-06-09 12:46
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 0050.66.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia dot. powołania Gminnego zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
243. Data: 2020-06-09 12:43
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.61.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
244. Data: 2020-06-09 12:43
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 0050.61.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
245. Data: 2020-06-09 12:43
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.60.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
246. Data: 2020-06-09 12:42
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 0050.60.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
247. Data: 2020-06-09 12:41
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.59.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
248. Data: 2020-06-09 12:41
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 0050.59.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
249. Data: 2020-06-09 12:39
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.57.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych w Szkole Podstawowej w Wąsoszu Górnym oraz powołania komisji skontrowej
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
250. Data: 2020-06-09 12:38
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 0050.57.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych w Szkole Podstawowej w Wąsoszu Górnym oraz powołania komisji skontrowej
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
251. Data: 2020-06-09 12:37
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.56.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Gminnym Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Wąsoszu Górnym
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
252. Data: 2020-06-09 12:37
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 0050.56.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Gminnym Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Wąsoszu Górnym
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
253. Data: 2020-06-09 12:35
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.55.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych w Szkole Podstawowej w Rębielicach Królewskich oraz powołania komisji skontrowej
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
254. Data: 2020-06-09 12:35
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 0050.55.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych w Szkole Podstawowej w Rębielicach Królewskich oraz powołania komisji skontrowej
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
255. Data: 2020-06-09 12:32
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.54.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji w Gminnym Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rębielicach Królewskich
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
256. Data: 2020-06-09 12:32
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 0050.54.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji w Gminnym Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rębielicach Królewskich
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
257. Data: 2020-06-09 12:26
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.53.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo za Dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Więckach podczas jego nieobecności
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
258. Data: 2020-06-09 12:26
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 0050.53.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo za Dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Więckach podczas jego nieobecności
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
259. Data: 2020-06-09 12:24
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.33.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie do prowadzenia postępowań w sprawie dodatków mieszkaniowych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
260. Data: 2020-06-09 12:23
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 0050.33.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie do prowadzenia postępowań w sprawie dodatków mieszkaniowych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
261. Data: 2020-06-09 12:21
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.32.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
262. Data: 2020-06-09 12:21
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 0050.32.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
263. Data: 2020-06-09 12:19
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.31.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
264. Data: 2020-06-09 12:19
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 0050.31.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
265. Data: 2020-06-09 12:08
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.51.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
266. Data: 2020-06-09 12:07
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.52.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
267. Data: 2020-06-09 12:07
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 0050.52.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
268. Data: 2020-06-09 12:06
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.51.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
269. Data: 2020-06-09 12:06
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 0050.51.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
270. Data: 2020-06-09 12:05
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.49.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra