główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

241. Data: 2019-12-09 08:28
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie z badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w Gminie Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
242. Data: 2019-12-06 08:08
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 102/XVI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
243. Data: 2019-12-06 08:08
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 102/XVI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
244. Data: 2019-12-06 08:07
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 101/XVI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie podatku od środków transportowych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
245. Data: 2019-12-06 08:07
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 101/XVI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie podatku od środków transportowych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
246. Data: 2019-12-06 08:06
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 100/XVI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Popów w 2020 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
247. Data: 2019-12-06 08:06
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 100/XVI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Popów w 2020 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
248. Data: 2019-12-06 08:02
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 99/XVI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
249. Data: 2019-12-06 08:01
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 99/XVI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
250. Data: 2019-12-06 08:00
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 98/XVI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
251. Data: 2019-12-06 07:59
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 98/XVI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
252. Data: 2019-12-06 07:57
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 97/XVI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
253. Data: 2019-12-06 07:57
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 97/XVI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
254. Data: 2019-12-06 07:52
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 96/XVI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
255. Data: 2019-12-06 07:52
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 96/XVI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
256. Data: 2019-12-06 07:51
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 95/XVI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
257. Data: 2019-12-06 07:51
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 95/XVI/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
258. Data: 2019-12-04 13:29
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Wąsosz Dolny, Wąsosz Górny, gmina Popów
Wykonanie: Monika Kowalczyk
259. Data: 2019-12-04 13:29
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Wąsosz Dolny, Wąsosz Górny, gmina Popów
Wykonanie: Monika Kowalczyk
260. Data: 2019-12-03 14:44
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Wójt Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
261. Data: 2019-12-03 13:55
Dział: Inne » Gminne jednostki organizacyjne » Szkoły i przedszkola
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gminny Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4 w Więckach
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
262. Data: 2019-12-03 11:22
Dział: Urząd » Organizacja Urzędu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Popów.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
263. Data: 2019-12-03 11:22
Dział: Urząd » Organizacja Urzędu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Popów.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
264. Data: 2019-12-02 10:53
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Wzór oświadczenia majątkowego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wzór Oświadczenia Majątkowego - ogólny
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
265. Data: 2019-12-02 10:52
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Wzór oświadczenia majątkowego
Opis zmian: dodanie artykułu: Wzór Oświadczenia Majątkowego
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
266. Data: 2019-12-02 10:52
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Wzór oświadczenia majątkowego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wzór Oświadczenia Majątkowego Radnego
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
267. Data: 2019-11-29 10:44
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Wąsosz Dolny, Wąsosz Górny, gmina Popów
Wykonanie: Monika Kowalczyk
268. Data: 2019-11-29 08:55
Dział: Organy » Rada Gminy » Imienne wykazy głosowań radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XVI Sesja Rady Gminy Popów z 28 listopada 2019 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
269. Data: 2019-11-29 08:55
Dział: Organy » Rada Gminy » Imienne wykazy głosowań radnych
Opis zmian: dodanie artykułu: XVI Sesja Rady Gminy Popów z 28 listopada 2019 roku
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
270. Data: 2019-11-29 08:40
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadamienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Rębielice 4” o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na częściach działek 2028, 2029, 2030 położonych w obrębie 0013 w miejscowości Rębielice Królewskie, gmina Popów”
Wykonanie: Bartosz Wojtyra