główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2251. Data: 2018-07-18 15:42
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2252. Data: 2018-07-18 15:41
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2253. Data: 2018-07-18 10:00
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: POSTANOWIENIE NR DCZ2-774-1/2018 KOMISARZA WYBORCZEGO W CZĘSTOCHOWIE II z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2254. Data: 2018-07-18 09:59
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: POSTANOWIENIE NR DCZ2-774-1/2018 KOMISARZA WYBORCZEGO W CZĘSTOCHOWIE II z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2255. Data: 2018-07-17 12:07
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego za miesiąc sierpień 2018 r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2256. Data: 2018-07-17 12:07
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego za miesiąc sierpień 2018 r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2257. Data: 2018-07-17 12:06
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego za miesiąc sierpień 2018 r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2258. Data: 2018-07-17 12:05
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego za miesiąc sierpień 2018 r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2259. Data: 2018-07-17 12:04
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego za miesiąc sierpień 2018 r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2260. Data: 2018-07-17 12:03
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego za miesiąc sierpień 2018 r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2261. Data: 2018-07-16 10:01
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: O G Ł O S Z E N I E
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2262. Data: 2018-07-16 09:59
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: O G Ł O S Z E N I E
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2263. Data: 2018-07-16 09:54
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: O G Ł O S Z E N I E
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2264. Data: 2018-07-16 09:53
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: O G Ł O S Z E N I E
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2265. Data: 2018-07-12 09:36
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. księgowości podatkowej
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2266. Data: 2018-07-12 09:33
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. księgowości podatkowej
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2267. Data: 2018-07-10 10:17
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 284/XLVI/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2268. Data: 2018-07-10 10:15
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 281/XLVI/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2269. Data: 2018-07-10 10:13
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 280/XLVI/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2018 - 2028
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2270. Data: 2018-07-10 10:12
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 280/XLVI/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2018 - 2028
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2271. Data: 2018-07-10 10:12
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 280/XLVI/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2018 - 2028
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2272. Data: 2018-07-10 10:12
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 280/XLVI/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2018 - 2028
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2273. Data: 2018-07-10 10:10
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 279/XLVI/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2274. Data: 2018-07-10 10:10
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 279/XLVI/2018 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2275. Data: 2018-07-10 08:51
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2276. Data: 2018-07-10 08:50
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2277. Data: 2018-07-10 08:50
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2278. Data: 2018-07-05 08:54
Dział: Urząd » Ochrona danych osobowych RODO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: I N F O R M A C J A dot. ochrony danych osobowych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2279. Data: 2018-07-05 08:53
Dział: Urząd » Ochrona danych osobowych RODO
Opis zmian: dodanie artykułu: I N F O R M A C J A dot. ochrony danych osobowych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2280. Data: 2018-07-05 08:48
Dział: Urząd » RODO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)
Wykonanie: Bartosz Wojtyra