główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2221. Data: 2018-02-05 07:41
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 218/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2222. Data: 2018-02-02 14:00
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 217/XXXVI/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Zawadach powstałej w wyniku przekształcenia Gimnazjum nr 1 im. św. Jana Pawła II w Zawadach
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2223. Data: 2018-02-02 13:59
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 214/XXXVI/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Zawadach powstałej w wyniku przekształcenia Gimnazjum nr 1 im. św. Jana Pawła II w Zawadach
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2224. Data: 2018-02-02 13:45
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: "Budowa budynku strażnicy OSP wraz ze świetlicą wiejską w msc. Wąsosz Górny, gmina Popów"
Wykonanie: Monika Kowalczyk
2225. Data: 2018-02-02 13:42
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 216/XXXV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Gminy Popów dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąsoszu Górnym
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2226. Data: 2018-02-02 13:41
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 216/XXXV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Gminy Popów dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąsoszu Górnym
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2227. Data: 2018-02-02 13:41
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 216/XXXV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Gminy Popów dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąsoszu Górnym
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2228. Data: 2018-02-02 13:40
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 215/XXXV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Gminy Popów dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębiu
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2229. Data: 2018-02-02 13:40
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 215/XXXV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Gminy Popów dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębiu
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2230. Data: 2018-02-02 13:38
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 214/XXXV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Gminy Popów dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Popowie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2231. Data: 2018-02-02 13:38
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 214/XXXV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Gminy Popów dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Popowie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2232. Data: 2018-02-02 13:32
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 213/XXXV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie: wspólnej obsługi gminnych jednostek organizacyjnych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2233. Data: 2018-02-02 13:32
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 213/XXXV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie: wspólnej obsługi gminnych jednostek organizacyjnych
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2234. Data: 2018-02-02 13:30
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 212/XXXV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczenie przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2235. Data: 2018-02-02 13:29
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 212/XXXV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczenie przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2236. Data: 2018-02-02 13:25
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 211/XXXV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2237. Data: 2018-02-02 13:24
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 211/XXXV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2238. Data: 2018-02-02 13:22
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 210/XXXV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody, na zawarcie aneksu nr 2 do porozumienia z dnia 6 marca 2015 roku o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2239. Data: 2018-02-02 13:22
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 210/XXXV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody, na zawarcie aneksu nr 2 do porozumienia z dnia 6 marca 2015 roku o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2240. Data: 2018-02-02 13:18
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 209/XXXV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2241. Data: 2018-02-02 13:18
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 209/XXXV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2242. Data: 2018-02-02 13:15
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 208/XXXV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefanii Sempołowskiej w Więckach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefanii Sempołowskiej w Więckach.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2243. Data: 2018-02-02 13:14
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 208/XXXV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefanii Sempołowskiej w Więckach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefanii Sempołowskiej w Więckach.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2244. Data: 2018-02-02 13:13
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 207/XXXV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Rębielicach Królewskich w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Stanisława Reymonta w Rębielicach Królewskich
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2245. Data: 2018-02-02 13:12
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 207/XXXV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Rębielicach Królewskich w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Stanisława Reymonta w Rębielicach Królewskich
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2246. Data: 2018-02-02 13:09
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 206/XXXV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Wąsoszu Górnym w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Romualda Traugutta w Wąsoszu Górnym
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2247. Data: 2018-02-02 13:09
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 206/XXXV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Wąsoszu Górnym w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Romualda Traugutta w Wąsoszu Górnym
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2248. Data: 2018-02-02 13:05
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 205/XXXV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Popowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Długosza w Popowie.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2249. Data: 2018-02-02 13:05
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 205/XXXV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Popowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Długosza w Popowie.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
2250. Data: 2018-02-02 13:01
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 204/XXXV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2017-2029
Wykonanie: Bartosz Wojtyra